(0274) 3785 130
(0274) 3785 129
tvmec@trivietmec.com

Kinh doanh 1:

(028) 2214 8086

Kinh doanh 2:

0907 271 888

Lượt truy cập 1038564

Tri Viet M&E Co.,Ltd                       
Welcome to our Home Page !
Nhà sản xuất :
 •
Tủ điện động lực, điều khiển và hệ thống đo lường.
             • 
Thang, khay và máng cáp.
             • Thiết bị điện và phụ kiện hệ thống Điện - Cơ.
                  Nhà thầu : 
                                                       Thiết kế, cung cấp và thi công hệ thống Điện - Cơ.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU